توسعه ارتباطات پویااندیش توسعه ارتباطات پویااندیش
توسعه ارتباطات پویااندیش طراح و مجری حوزه های مختلف فن آوری اطلاعات ارتباطات و سیستم ها

امنیت شبکه و نرم افزار

- پیکربندی انواع تجهیزات امنیت شبکه های ارتباطی شامل :

- پیاده سازی و اجرای انواع روش های تست نفوذ

- طراحی و اجرای ISMS

- طراحی و پیاده سازی SOC