توسعه ارتباطات پویااندیش توسعه ارتباطات پویااندیش
توسعه ارتباطات پویااندیش طراح و مجری حوزه های مختلف فن آوری اطلاعات ارتباطات و سیستم ها

طراحی ، پیاده سازی و پشتیبانی انواع نرم افزارها و سامانه های سفارش مشتری درمحیط وب شامل :

 

- انواع Portal های داخلی و اینترنتی

- ابزارهای CMS و  Site Builder اختصاصی

- سامانه اطلاع رسانی مناقصه ، استعلام ، مزایده و فراخوان ، اخذ قیمت استعلام و مناقصه

- سامانه فروش اینترنتی

- سامانه ورود اطلاعات و ارزیابی تامین کنندگان

- سامانه جذب و پذیرش نیرو

- سامانه آرشیو اسناد مالی ، فنی و ...

- سامانه اطلاع رسانی حقوق و دستمزد

- سامانه نوبت دهی بیمارستانی

- سامانه های امور ورزشی

- سامانه های تورها و نمایشگاه های مجازی

- فروش الکترونیکی اسناد مناقصه

 - سامانه های اطلاع رسانی فروش و ارتباط با بورس

 - سامانه های نظام پیشنهادات

- سامانه های فروش الکترونیکی اسناد مناقصه